Advisering

Onze advisering richt zich op twee onderdelen:

 

A. Governancestructuur

  1. ontwerpen ( ontwerpen van een nieuwe governance structuur, samenhang brengen in belangen, intern versus extern toezicht, evalueren van alternatieve (juridische) governance modellen
  2. inrichten (opstellen toezichtsreglement, informatievoorzieningsstructuur, werving toezichthouders en bestuurders, beloning en aanstelling)
  3. ondersteunen (evaluatie, teambuilding/coaching, contntinuiteitsvraagstukken rond bestuur)

 

Voorbeeld: Workshops Raden van Toezicht

In samen werking met één van onze partners geven wij workshops voor Raden van Toezicht. Hierbij ligt de focust voor op pro-actief en toekomstgericht toezicht. In de bijgaande file kunt u meer lezen. img/cms/Workshop voor Raden van Toezicht RvT.pdf

 

B. Organisatieontwikkeling / cultuurverandering